• Geen categorie

    Wat is het doel van een functioneringsgesprek?

    Een functioneringsgesprek of prestatiebeoordeling is een formele bespreking waarbij een manager de arbeidsprestaties van een medewerker evalueert, sterke en zwakke punten identificeert, feedback geeft en doelen stelt voor toekomstige prestaties. Met hulp van een functioneringsgesprek formulier worden gerichte vragen gesteld…

  • Geen categorie

    Wildroosters aanschaffen

    De combinatie van wilde dieren en verkeer in één gebied is een moeilijk, maar belangrijk aan te pakken probleem. Een optie is het hele gebied te omheinen, maar dan moet het verkeer helemaal omrijden. Een andere optie is het plaatsen…