21 januari 2022

Transitievergoeding berekenen, zo doe je dat

2 min read

Beëindiging van een werknemer hoeft niet te beginnen met een conflict. Zo kunnen bijvoorbeeld ook medewerkers van wie het contract is afgelopen of medewerkers die stoppen wegens ziekte de oorzaak zijn. Niet alle ontslagen werknemers hebben echter recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als een werknemer wordt ontslagen wegens het begaan van een fatale fout, zoals het plegen van een strafbaar feit of wanneer het bedrijf failliet gaat. De manier om de transitievergoeding te berekenen is eigenlijk vrij eenvoudig, namelijk door het ontvangen brutosalaris van het resterende contract te delen door het bruto maandsalaris te vermenigvuldigen met 1/3 van het bruto maandsalaris gedeeld door 12 maanden. Om een ​​duidelijkere berekening te krijgen vind  je meer informatie op de website.

Een werksfeer creëren om conflicten te vermijden

In de wereld van werk komen vaak conflicten voor, zowel tussen collega’s als tussen werknemers en werkgevers. Als er een conflict ontstaat tussen collega’s, kan de werkgever bemiddelaar worden en een oplossing zoeken om het conflict tussen de werknemers op te lossen. Het wordt echter anders als het een probleem is tussen de werknemer en de werkgever. Vaak gaan conflicten door naar de rechtbank. Om deze reden moeten werkgevers en werknemers verschillende anticiperende maatregelen nemen om mogelijke conflicten te voorkomen, waaronder het maken van een arbeidscontract of -overeenkomst. Er wordt ingegaan op de rechten en plichten van werknemers tijdens het werken in het bedrijf.

Neem anticiperende maatregelen wanneer zich een conflict voordoet

In sommige situaties leiden conflicten op de werkvloer vaak tot ontslag van werknemers. Maar soms is het ontslag van medewerkers ook geen goede oplossing. Maar als dat gebeurt, moet het bedrijf arbeidsrechten kunnen verstrekken. Een  transitievergoeding berekenen die het bedrijf moet betalen bij het ontslaan van een werknemer is hier een voorbeeld van. Om een ​​meer fatale fout te voorkomen, is een bemiddelaar nodig tussen het bedrijf en de werknemers om het probleem samen te bespreken, of het nu mogelijk is dat de werknemer behouden blijft of dat hij/zij moet worden ontslagen. Dit is een anticiperende stap zodat het bedrijf en de werknemers hun rechten behouden bij beëindiging van het dienstverband.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *